วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ควายบ้านป่าเลา ต.ดงมหาวัน
ฉีดวัคซีนควายที่เมียนมาร์การรับควายจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริครั้งแรก

ควายสองตัวของนายสมัย สาวงษาควายที่ประเทศเมียนมาร์


 ควายที่เมียนมาร์ชายแดนไทย กำลังรับการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่ของไทย เมื่อ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ควายไถนาที่นาของนายดวงติ๊บ วันดี เกษตรกรบ้านทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายลูกควายเผือกที่บุญชวนฟาร์ม
คนกับควายภาพในอดีต

คลิบนี้มีควายที่เชียงรุ้งแวบหนึ่ง

หมอน้อยกับควาย


ควายในหมอกที่บ้านดงป่าสัก