วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

นกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเฒ่า?

 บ่อยๆที่เราจะเห็นนกเอี้ยงมาเกาะบนหลังวัวควาย โดยเฉพาะควายที่ไม่ค่อยจะสบักหางไล่ มันชอบที่จะมีนกมาจับกินแมลงที่มารบกวน ถ้ายิ่งบริเวณที่เลี้ยงวัวควายเยอะก้อจะมีนกเอี้ยงเยอะตามไปด้วย อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน