วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ควายจ้องตา

ควายของลุงบุญชวน มะลัยโย  เกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ วิทยากรขาประจำของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การเลี้ยงควายก็ประหยัดเวลาและสถานที่เพราะปล่อยลงแปลงหญ้าแค่วันละ2-4 ชั่วโมงแล้วแต่ภาระกิจเจ้าของ มีโรงเรือนที่โปร่วใสไว้ตากขี้ควาย  มีรายได้จากขี้ควายเดือนละ ๒๕๐๐ บาทที่เดียวครับ




ควายดอยลาน อำเภอเมือง เชียงราย

ได้ไปเป็นกรรมการประกวดควายที่เทศบาลตำบลดอยลาน เห็นความงามของควายเลยเก็บมาฝากครับ ประทับใจกับทีมงานของเทศบาลที่เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่เป็นส่วนใหญ่ในตำบล  ขอสนับสนุนครับผม








ควายแสนรู้ในงานกีฬา อบต.ทุ่งก่อ


นายดวงติ๊บ วันดี เกษตรกรที่ชอบเลี้ยงควาย รักควาย นำเสนอการขี่ควายเข้าขบวนกีฬาสีของชุมชน  ท่ามกลางสายตาผู้ชม ที่ต่างวิพากษ์วิจารน์กันไปต่างๆนาๆ แต่สำหรับผู้เขียนเห็นว่าต้องมีคนที่กล้า บ้าแสดงออกอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเราจะอนุรักษ์ควายไว้ให้ลูกหลานได้รูจักอย่างร เพราะทุกวันนี้มีควายใส่รถบรรทุกไปขายฝั่งเมืองจีนมากมายหลายคันรถ จะหมดไปจากเมืองไทยเมื่อไหรไม่รู้  ราชการรมปสุสัตว์ยุคก่อนพยายามที่จะปรับปรุงพันธุ์ไว้ให้ตัวโต แต่ตอนนี้ท่าจะหายากเต็มที  มาช่วยกันอนุรักษ์ควายกันนะครับ

ภาพควายฝูงเก่าในความทรงจำ