วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลูกควายเกิดใหม่ของ ธกค

 ทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมลูกควายเกิดใหม่ของกลุ่มเลี้ยงควายธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ บ้านป่าเลา ที่มีนายสมัย สาวงษา เป็นประธานกลุ่ม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นตัวผู้ทั้งสองตัว
แม่หวงลูก

แม่หวงลูก
 
ลูกก้อชนเอาเรื่อง


กินหญ้าเนเปียรไปก่อนวันนี้ฝนตก