วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เจ้าบุญเชียงรุ้ง ควายดีศรีเชียงราย

เจ้าบุญเชียงรุ้ง ควายดีศรีเชียงราย มาแสดงความสามารถในวันคลินิคเกษตรฯ ณที่ทำการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ท่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง และคณะหัวหน้าส่วนราชการชมเจ้าบุญเชียงรุ้ง ควายดีศรีเชียงราย และเจ้าของนายอัคคพล วันดี เกษตรกรบ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ติดต่อไปแสดงและรับฝึกสอนควายได้ โทร 094-7850187,083-7847682 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มีภาพควายมาฝาก


เนื่องในโอกาสไปฉีดวัคซีนและยาถ่ายให้ควายโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปี๒๕๖๕/๑