วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ควายเวียงแก้ว

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาลปฏิบัติการ ออกเยี่ยมติดตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ชึ่งมีปัญหากระบือป่วยตายไม่ทราบสาเหตุกำลังรอผลจากการชันสูตรจากห้องปฏิบัติการ สำหรับตัวที่เหลือสบายดี โดยเฉพาะพ่อพันธุ์อ้วนดีมาก