วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

 เอาขี้ควายมาทำแก๊สชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดรายจ่ายสร้างรายได้