วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คิดถึงควาย


ที่ป้าถือคือยาฆ่าไรเรื้อนที่ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงนำมาเช็ดให้ลูกควายโดยไม่มีการเจือจาง จนกลายเป็นโศกนาถกรรมอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นได้  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม